top of page

'Bir ağaç ol, gölgesinde insanların dinlendiği.'


Dr. Hawa Abdi! Nobel Barış Ödülü Adayı. Somalili. Bir çocuk gelin, bir kadın doğum uzmanı doktor, bir hukukçu, bir anne, bir kadın hakları aktivisti, bir yardım meleği, tehditlere ve tehlikelere aldırmayan bir lider, bir bakan yardımcısı ve bir kadın olarak tanımlıyor kendisini.

Dr. Hawa Abdi annesini 7. çocuğunu doğururken yetersiz tıbbi olanaklar sebebiyle kaybediyor ve hayatının kararını veriyor. Doktor olmalıdır. Hatta daha sonra sahip olduğu iki kızını da doktor olmaları için teşvik ediyor. Dr. Abdi ve kızları tüm yaşamlarını, küçük bir klinikten, daha sonra 1990’lı yıllarda Somali’deki iç savaş nedeniyle 90,000’den fazla kişinin sığındığı küçük bir kasabaya dönüşen Hawa Abdi Kampı’nda yaşayanların güvenliği ve sağlığına adıyor. Elbette ki tüm savaşlarda olduğu gibi bu savaşta da en çok etkilenenler kadınlar ve çocuklar olduğu için bu kampta da öncelikle çocuklara ve kadınlara kucak açıyor.

İlham veren birçok yaşam hikayesinde de olduğu gibi Dr. Hawa Abdi’nin yaşamında da akışı değiştirmek için müthiş bir istek, mücadele ve azim var.

Tüm bunların yanısıra benim kitapta özellikle dikkatimi çeken bir cümle var. Hawa henüz 8 yaşındayken ayeyo (Somali dilinde büyükanne) O’na “sen insanların gelip gölgesinde dinlendiği büyük bir ağaç olacaksın”, diyor. Bu cümleyi okuduğumda durdum. Hawa gölgesine 90,000’den fazla savunmasız insanı sığdırmış.

Dünyanın en geniş gölgesine sahip ağaç 14,500 metrekare ile Hindistan'ın Kalküta kentinde olan Banyan Ağacı. Buda dinine göre sonsuzluğu ve hayatı temsil eden kutsal bir ağaç. Ağaç büyüdükçe dallarından uzanan yeni kökler ile toprağa tutunuyor. Sıcaklığın yüksek olduğu bölgelerde yetişen Banyan Ağacı, o bölgedeki canlılara gölgesindeki serinliği ile hizmet ediyor.

Her insan bir kökle doğuyor ve bu kökü zengileştirdiği eğitimleri, tecrübeleri, sonradan edindiği becerileri ve ilişkileri ile yepyeni kökler salıyor, kapladığı alanı nasıl da genişletiyor. Farkında olun veya olmayın, kim bilir ne çok kişiyi gölgenizde dinlendiriyor, onlara ilham veriyorsunuzdur.

Gölgenizde kimlerin dinlendiğinin farkında mısınız?

Peki, siz kimin gölgesinde dinleniyorsunuz?

TED talk: https://www.ted.com/talks/mother_and_daughter_doctor_heroes_hawa_abdi_deqo_mohamed

“Umudu yaşatmak – Dr Hawa Abdi” Türkiye’de henüz yayınlandı ve okumanızı tavsiye ederim.

Popüler Yönetim Dergisi - PY'de yayınlandı


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page